Istnieje ogólna charakterystyka Syndromu DDA, niniejszym:

 • Dorosłe dzieci alkoholików muszą domyślać się, jakie zachowanie jest normalne.
 • Dorosłe dzieci alkoholików mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca.
 • Dorosłe dzieci alkoholików kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę.
 • Dorosłe dzieci alkoholików oceniają siebie bezlitośnie.
 • Dorosłym dzieciom alkoholików trudno się bawić i przeżywać radość.
 • Dorosłe dzieci alkoholików traktują siebie bardzo serio.
 • Dorosłym dzieciom alkoholików trudno nawiązywać bliskie kontakty.
 • Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie mają kontroli.
 • Dorosłe dzieci alkoholików ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia.
 • Dorosłe dzieci alkoholików myślą, że różnią się od innych.
 • Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne.
 • Dorosłe dzieci alkoholików są lojalne do ostateczności, nawet w obliczu dowodów, że druga strona nie zasługuje na lojalność.
 • Dorosłe dzieci alkoholików są impulsywne. Mają tendencję poddawania się biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji. Ta impulsywność wiedzie do zagubienia, niechęci do siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto zużywają nadmierną ilość energii na „uprzątanie” tego bałaganu.