Często będąc w danej sytuacji, przeżywając emocje, znajdując się w określonym miejscu, mamy nieodparte wrażenie, że kiedyś już to się wydarzyło, zdarzenie miało miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości. Odczucie to jest na tyle silne, że posiada ono swą nazwę – deja vu z francuskiego „już widziane”. Zatem czy to zjawisko naprawdę istnieje, czy to tylko wymysł naszej wyobraźni? Zjawisko deja vu jest obiektem badań wielu uczonych. Jest dość ciężkim tematem do wyjaśnienia i opisania, gdyż pojawia się niespodziewanie, ciężko jest zaplanować odczucie powtórzonej sytuacji, a także jest wynikiem bardzo subiektywnych wrażeń i przeżyć. Z punktu widzenia neurobiologii, za procesy powodujące zjawisko deja vu, uważane jest funkcjonowanie neuronów, a ściślej przekazywanie przez nie informacji. W niedalekiej przeszłości sądzono, że za proces ten odpowiadają pojawiające się w mózgu mikroopóźnienia. Niektórzy też twierdzą, że zjawisko powodowane jest różną szybkością dochodzenia informacji przekazywanych przez gałki oczne do mózgu. Mianowicie, jedna gałka oczna może z minimalną różnicą przekazać daną informację szybciej niż druga gałka oczna, a uzyskanie tej samej informacji z drugiego oka w mózgu w późniejszym czasie, może być odebrane za zjawisko deja vu. Jednak teorii tej nie potwierdzają inne badania, gdyż jak się okazuje osoby niewidome także mogą odczuwać omawiane zjawisko. Zjawisko deja vu może być związane także z pewnymi błędami zachodzącymi w mózgu na skutek za małej ilości neurotransmiterów, które przekazują odbierane wrażenia do obszarów kojarzeniowych kory mózgówej. Dlatego też lekkie opóźnienie w odbieranych informacjach w mózgu może dawać uczucie, że daną sytuację już kiedyś przeżyliśmy. Inna teoria oparta jest również na neurobiologii. Otóż w naszej pamięci kumulowane są wspomnienia. Podobne uczucia, zdarzenia mogą być mylone, gdy przeżywamy sytuację przypominającą tą z przeszłości. Jak widać zjawisko deja vu ma bardzo wiele teorii i prób wytłumaczenia zachodzących w naszym mózgu zmian pod wpływem przeżywanych sytuacji. Wciąż nie ma jednej odpowiedzi.

http://bonavita.pl/ciekawostki-psychologiczne-najnowsze-odkrycia-i-obalone-mity