A więc…

1) Superego dąży do pełnego przestrzegania norm społecznych i moralnych, ale może się mylić w zależności od tego, co zostanie mu wcześniej „zainstalowane” przez otoczenie. Rezultatem jego działania bardzo często są kompleksy, przesadna samokrytyka, onieśmielenie i nieustanne lęki, między innymi przed tym, „co powiedzą ludzie”.

2) Wykonując jakąś czynność po raz pierwszy fizyczne zwiększasz masę i rozmiar swojego mózgu – powstają w nim wtedy bowiem nowe połączenia neuronowe.

3) Gdyby umiejętnie użyć endorfin (hormon szczęścia), byłyby one skuteczniejszym „uśmierzaczem” bólu, niż morfina.

4) We śnie możemy słyszeć muzykę tak dokładnie, jak słuchając jej w głośnikach, ale po przebudzeniu nie jesteśmy w stanie jej ponownie „odtworzyć”.

5) Ból fizyczny może zostać uśmierzony za pomocą psychiki, ale niezdrowa psychika nigdy nie wpłynie pozytywnie na zdrowe ciało.

6) Wbrew pozorom w stanie świadomego śnienia nie jest możliwe zrobienie wszystkiego – według badań i doświadczeń na ten temat niemożliwe jest zmienianie lub ustawianie godziny (na zegarze) i kontrolowanie sprzętów elektronicznych.

7) Powodem miłości matki do dziecka i chęci pielęgnowania go nie jest psychika, ale oksytocyna – hormon, który niejako zmusza matkę do opieki nad dzieckiem. Oczywiście zdarzają się wyjątki.

8) Kontakty z ludźmi są narkotykiem nie tylko w przenośni i nie tylko dla psychiki. Oksytocyna, ta sama która odpowiada za matczyną miłość, wydziela się podczas kontaktu z drugim człowiekiem (przytulanie, pocałunki) i jej brak po dłuższym czasie może wywoływać problemy psychiczne, poczucie samotności i znaczne pogorszenie stanu emocjonalnego.

9) Człowiek może uzależnić się od wszystkiego. Uzależnienie nie musi być bowiem spowodowane substancją wprowadzaną do organizmu, ale przede wszystkim przyjemnością płynącą z danej czynności lub względną korzyścią z niej, jak np. ucieczka od problemów, stresu. Stąd uzależnienia od gier komputerowych, masturbacji, stałego kontaktu z ludźmi.

10) Człowiek, potrafiący przezwyciężać lęk przed nieznanym, w przeciwieństwie do zwierzęcia częściej dostosowuje swoje otoczenie do własnej wygody niż siebie do otoczenia, czego efektem jest postęp cywilizacyjny i kolejne odkrycia.

Artykuł za zgodą autora ze strony
http://programowanierozwoju.pl, źródło: Wykop.pl