Uzależnienie od seksu (seksoholizm)- jest chorobą, która objawia się przymusowymi zachowaniami o charakterze seksualnym, które niosą destrukcyjne skutki dla człowieka i jego otoczenia. Zalicza się do nich kompulsywną masturbację, oglądanie pornografii, natręctwa seksualne, nałogowe zdrady partnera. Osoby uzależnione nadają seksualne znaczenia ludziom i sytuacjom, doszukują się podtekstów erotycznych w najzwyklejszych zdarzeniach czy uwagach, poświęcają wiele czasu i wydają dużo pieniędzy na uzyskanie satysfakcji seksualnej.

Seksoholizm wiąże się ze zniekształconym myśleniem, racjonalizowaniem, usprawiedliwianiem siebie i obwinianiem otoczenia za powodowanie trudności. Najważniejszym wskaźnikiem tego uzależnienia wydaje się jednak trwałe oddzielenie seksu od zaangażowania emocjonalnego, sprowadzanie partnerów do roli instrumentów służących zaspokajaniu kompulsywnej potrzeby.

O seksoholizmie mówimy wówczas, gdy uprawianie seksu staje się sposobem na ucieczkę od problemów, z którymi nie jesteśmy w stanie się skonfrontować i uporać. Kompulsywnie uprawiany seks jest tylko „narzędziem” do rozładowywania emocji. Pełni podobną rolę jak narkotyki czy alkohol w przypadku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W jaki sposób rozpoznać, że ktoś jest uzależniony bądź zagrożony uzależnieniem od seksu? W literaturze fachowej wymienia się sześć wyznaczników. Występowanie co najmniej dwóch spośród nich powinno wzbudzić czujność osoby, która je zauważy u siebie albo u kogoś z otoczenia. Należą do nich: poczucie przymusu, brak kontroli nad zachowaniem, potrzeba coraz silniejszych doznań, zaniedbywanie obowiązków, ograniczenie innych przyjemności, kontynuowanie zachowania mimo jego szkodliwości.

Wyznaczniki omawiamy szerzej tutaj>>>