Dla wielu z nas muzyka jest ważnym elementem życia.
Jest przecież związana ze zmysłem słuchu, który stanowi istotny kanał percepcji rzeczywistości.

Słuchanie dźwięków i muzyki od bardzo dawna stanowiło w większości kultur bardzo ważne narzędzie wewnętrznego rozwoju
– stanowił ono bardzo ważny element religii i kultury danego ludu.
Muzyka pomagała przecież lepiej poczuć swoje emocje, czy też poprzez swój rytm – pomagała wejść w jakiś inny stan umysłu, np. stan zwiększonej koncentracji.

Już śledząc zachowania zwierząt możemy zauważyć, jak nasłuchują one czujnie wszelkich dobiegających do nich dźwięków,
i zdajemy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważnym elementem ich życia – dzięki takiemu uważnemu nasłuchiwaniu zwierzęta mogą np. dowiadywać się o wielu zagrożeniach, czy też wyrażać poprzez najróżniejsze dźwięki swoje zachowania godowe.

Człowiek nauczył się świadomie posługiwać dźwiękiem, dzięki czemu jego możliwości w tym zakresie znacznie poszerzyły się.

Muzyka stała się dla niego środkiem do wyrażania duszy i sprowadzania przeżyć religijnych, uczuciowych, estetycznych i innych.

Możliwości terapeutyczne muzyki i dźwięki zawsze były bardzo duże i pozostały takimi do dzisiaj.
Współczesne pojawienie się zainteresowania muzyką relaksacyjną, czy też muzyką etniczną, jest odkrywaniem na nowo tych wielkich terapeutycznych mocy tkwiących w muzyce
oraz świadomym posługiwaniem się dźwiękiem w celu rozwoju harmonii i samopoznania.

W dzisiejszych czasach muzyka relaksacyjna pełni bardzo ważną istotną rolę w przywracaniu równowagi wewnętrznej współczesnemu człowiekowi.Zapotrzebowanie na kojącą i uspokajającą muzykę jest obecnie większe niż kiedykolwiek z uwagi na fakt, że jesteśmy obecnie szczególnie przeciążeni najróżniejszymi czynnikami stresotwórczymi, oraz z powodu faktu, że współczesny człowiek ma obecnie znacznie mniejszy kontakt ze środowiskiem naturalnym, niż ludzie w latach poprzednich.