Skupianie się na celach to cecha wszystkich wybitnych ludzi. Każdy, kto
cokolwiek osiągnął, ma ważne cele. Sam fakt ich wyznaczania sprawi, że znajdziesz
się wśród najwybitniejszych ludzi. Teraz dobra wiadomość – już dziś jesteś człowiekiem
zorientowanym na cele. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy masz wyraź-
ne poczucie kierunku w życiu. Jeżeli jednak twoim celem jest powrót do domu
i oglądanie telewizji albo czytanie gazety, na pewno go osiągniesz. Jeśli masz cele
wielkie, ekscytujące, to też je osiągniesz.

Wszystko dzieje się w jakimś celu. Zawsze do jakiegoś celu dążysz. Ważna zasada
sukcesu mówi, że szczęście to ciągłe dążenie do wartościowego celu lub
ideału. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy osiągasz coś ważnego dla ciebie.
Cele uruchamiają umysł. Uwalniają jego potęgę. Włączają wszystkie prawa
psychiki: przyciągania, oczekiwania, wiary, wzajemności, nawyku, emocji. Kiedy
masz cele, wszystko stara się, byś je zrealizował.
Dają ci poczucie mocy i celu w życiu. Czujesz się mocniejszy i panujesz nad
swoim losem. Cele uwalniają energię niezbędną do ich realizacji. Kiedy ekscytujesz
się osiągnięciem celu, czujesz przepływający przez ciebie strumień energii. Nie
wiesz nawet, skąd pochodzi. Cele powodują też powstawanie pomysłów.
Twój umysł cały wrze do wszelkiego rodzaju myśli, które pojawiają się w twojej
głowie i pomagają ci wrealizacji. Stajesz się bardziej kreatywny. Cele wpływają
też na nieustępliwość, determinację, stanowczość. Kiedy masz cele, wiesz czego
chcesz, dokąd idziesz, stajesz się mocniejszy.
Ukażdego człowieka występuje mechanizm porażki imechanizm sukcesu.
Mechanizmem porażki jest strefa komfortu. Jest to naturalna tendencja do
poruszania się po linii najmniejszego oporu. Robienia tego, co fajne i łatwe, a nie
tego, co trudne i konieczne. Działa to automatycznie, przez co większość ludzi
ponosi porażki i nawet o tym nie wie – osiąga znacznie mniej, niż gdyby miała
jasne cele.
Mechanizm sukcesu także jest automatyczny, ale wyzwalany jest przez cel. Kiedy
wyznaczysz sobie wyraźny cel, działa jak przełącznik – wyłącza mechanizm poraż-
ki. Dlatego właśnie ludzie mogą przez długi czas żyć nie osiągając niczego, a nagle
zobaczyć wieki cel lub wizję i w chwilę zmienić swoje życie. Stają się liderami.
Cele są bardzo ważne dla szczęśliwego życia. Trudno sobie wyobrazić szczęśliwą
i idącą naprzód osobę, która nie ma żadnych celów. Są one podstawą poczucia
własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. Kiedy realizujesz cele, bardziej siebie
lubisz. Rośnie poczucie własnej wartości. Czujesz do siebie szacunek i inni szanują
ciebie. Odczuwasz dumę.

W roku 1953 na uniwersytecie Yale przeprowadzono bardzo słynne badanie. Zapytano
absolwentów ten uczelni, czy mają wyraźne, spisane cele i plany na dalsze
życie. Stwierdzono, że spisało swoje cele tylko 3% absolwentów. 13% miało cele,
ale niespisane. 83% nie miało żadnych celów. Po 20 latach stwierdzono, że te 3%
ze spisanymi celami miało więcej pieniędzy od pozostałych 97% łącznie.
W roku 1979 podobne badanie przeprowadzono na uniwersytecie Harvard.
Zadano to samo pytanie. Ilu z was ma jasne, spisane cele i plany ich realizacji po
skończeniu szkoły? 3% miało cele spisane, 13% niespisane, a 83 żadnych celów. Po
10 latach sprawdzono, jak absolwenci radzą sobie w życiu. Przedstawiciele trzyprocentowej
grupy ludzi zcelami mieli 10 razy więcej pieniędzy, niż pozostałe
97% ludzi bez celów lub bez spisanych celów.
A więc każdy człowiek automatycznie dąży do realizacji własnych dą-
żeń. Wiemy, że w twoim mózgu znajduje się mechanizm wyszukiwania celów,
podobnie jak w rakiecie bojowej. Dążysz do nich, zbierasz informacje, uczysz się,
potem zmieniasz kurs.
Na całym świecie istnieją tylko dwa stworzenia posiadające taką funkcję. Pierwsze
to ty sam, a drugie – gołąb pocztowy. Gołębia możesz zabrać z gniazda, włożyć
do klatki, przykryć ją kocem, wstawić do skrzyni i wywieźć o 1000 kilometrów
w dowolną stronę. Kiedy później otworzysz klatkę, gołąb wzniesie się, zrobi dwa
lub trzy kółka i poleci wprost do domu.
Ty działasz tak samo – masz wbudowany cybernetyczny mechanizm kierujący.
Kiedy wyznaczysz sobie cel, nie musisz nawet wiedzieć, gdzie jest. Nie
musisz wiedzieć, skąd pochodzi. Wystarczy, by był dla ciebie jasny – zaczniesz do
niego dążyć, a on do ciebie. Wiemy już dziś, że wżyciu problemem nie jest realizacja
celów. Działa ona automatycznie. Zawsze osiągasz cele, które sobie wyznaczysz.
Problem polega właśnie na wyznaczaniu. Przez całe lata próbowałem dowiedzieć
się, dlaczego ludzie tego nie robią – nawet wtedy, gdy są świadomi ich znaczenia.
Tylko 3% ludzi ma spisane cele.

Opracowanie pochodzi z książki Brian Tracy, Psychologia Osiagnięć
Dlaczego? Istnieją cztery powody o których przeczytasz tutaj>>>