Aoto siedmioczęściowa instrukcja wyznaczania irealizacji celów. Opanuj ją istosuj.
Obiecuję, że nauczysz się osiągać coraz trudniejsze cele.
Po pierwsze – postanów, czego dokładnie chcesz. To najtrudniejsze ze wszystkiego.
Ludzie sukcesu mówią, że możesz mieć w życiu niemal wszystko, czego zapragniesz,
kłopot jednak wtym, że większość ludzi nie ma pojęcia, czego chce. Oto
więc pytanie: „czego chcesz w życiu, w każdej jego dziedzinie?” Czego naprawdę
chcesz? Czego byś chciał, gdybyś nie miał żadnych ograniczeń?

Po drugie – zapisz to. Myśl na papierze. Cel, którego nie zapiszesz, wisi jedynie
wpowietrzu, jak dym z papierosa. Jest niematerialny. Nie możesz go dotknąć. Kiedy
jednak go zapiszesz, krystalizuje się on i ożywa, nabiera własnej siły.
Tylko 3% ludzi zapisuje swoje cele. Kiedy zapiszesz własne, staniesz się przedstawicielem
tych trzech procent. Przekroczysz granicę. Nagle staniesz w szeregu
z ludźmi sukcesu. Zapisując cele, zadbaj o to, by były jasne, konkretne i szczegó-
łowe.
Cel powinien być też mierzalny i obiektywny. Zadaj sobie pytanie: „Skąd
będę wiedział, czy osiągam cel?” Niektórzy mówią, że ich cel to szczęście. Albo
zdrowie, czy też bogactwo. To jednak nie są cele. To tylko fantazje. Pragnienia, które
wszyscy mamy. Cel to coś zapisanego, jasnego i konkretnego.
Cel musi być ostateczny, idealny i ekscytujący. Daruj sobie kompromisy.
Opisz cel tak, jakby był w każdym calu doskonały. Nie gódź się na nic gorszego.
Musi to być coś, co naprawdę będzie cię motywować do działania. Kiedy myślisz
o tym, czego chcesz i zapisujesz to, określ, po co ci to. Do czego potrzebny jest ci
ten cel? Jaką osiągniesz korzyść? Co ztego będziesz miał?
Mówi się, że przyczyny są paliwem w palenisku osiągnięć. Im więcej masz
przyczyn dążenia do celu, tym trudniej będzie ci przeszkodzić. Ludzie nie osią-
gają sukcesów dlatego, że nie wiedzą, do czego potrzebne im są cele. Chcę mieć
mnóstwo pieniędzy. Po co? Sam nie wiem. Postanów więc, co zamierzasz zrobić
ztym celem, aim więcej przyczyn znajdziesz, tym większa będzie twoja motywacja
i szansa sukcesu.
Następnie wyznacz ostateczny termin realizacji i terminy pośrednie.
Jeśli twój cel jest długoterminowy, na przykład trzyletni, wyznacz terminy roczne,
półroczne, kwartalne, miesięczne. A więc szereg terminów pośrednich. Cel bez
terminu to tylko marzenie. Mrzonka. Nie ma w sobie siły, nie motywuje cię. Wyznaczając
termin programujesz go wswojej podświadomości izaczynają dziać się
fantastyczne rzeczy.
Określając termin musisz zacząć od analizy bieżącej sytuacji. Gdzie jesteś dziś?
Jeśli na przykład chcesz schudnąć, zważ się, żebyś wiedział, od czego zaczynasz.

Jeśli chcesz osiągnąć jakiś poziom niezależności finansowej, przeanalizuj obecną
sytuację. Ile zarabiasz, wydajesz, oszczędzasz. Przeanalizuj więc sytuację szczerze
i obiektywnie. Zbierz fakty. Nie oszukuj się. Nie mów, że chcesz zarobić milion
w ciągu roku, kiedy nie masz ani pracy, ani pieniędzy. Bądź wobec siebie szczery,
aby wiedzieć, skąd ruszasz. Jasne warunki, oparte o staranną analizę, uruchamiają
siły twojego umysłu.
Trzeci krok przy wyznaczaniu i realizacji celów to określenie przeszkód. Tam,
gdzie możliwy jest sukces, zawsze istnieją przeszkody. Gdyby ich nie było, nie byłoby
celu, tylko zwykła czynność. Włączanie telewizora nie jest celem, jest czynnością.
Podobnie jak powrót do domu z pracy. Jednak tam, gdzie wyniki isukcesy, będą też
przeszkody. Kiedy wyznaczasz sobie cel, widzisz najpierw właśnie przeszkody.
Mówimy, że przeszkody to to, co widzisz, kiedy spuścisz wzrok zcelu. Mam więc
pytanie. Dlaczego jeszcze nie osiągnąłeś tego celu? Co cię powstrzymuje? Co cię
ogranicza?
Zawsze istnieje jedna rzecz, która określa szybkość, zjaką zbliżasz się do celu. Nazywamy
to ograniczeniem. Może to być umiejętność, zdolności, cecha osobista,
dyscyplina. Jednak 80% wszystkich przyczyn, które nie pozwalają ci iść
naprzód, mieści się w tobie. W przypadku firmy mieści się wewnątrz firmy.
Tylko 20% przeszkód znajduje się na zewnątrz.
Awięc czwartym etapem realizacji celów jest określenie wiedzy i umiejętności,
których będziesz potrzebował na dotarcie tam, gdzie chcesz. Przyszłość należy do
ludzi kompetentnych. Kompetentnych wwielu dziedzinach – wiedza jest kluczem
do przyszłości.
Żyjemy wwieku informacji. Nie zajdziesz daleko wydłużając tylko dzień pracy.
Musisz korzystać zmózgu. Oznacza to konieczność rozwijania wiedzy istosowania
jej, przemieniania w umiejętności.
Jakie są dziś krytyczne czynniki sukcesu? W czym z pewnością musisz
osiągnąć doskonałość, by do czegoś dojść? Wiemy dziś, że takich najważniejszych

czynników jest zawsze nie więcej niż pięć czy siedem – w każdej firmie i w każdej
sytuacji, dotyczy to też spraw rodzinnych. Jest więc od pięciu do siedmiu rzeczy,
w których musisz osiągnąć doskonałość, by sukces stał się twoim udziałem.
Wiadomo też, że najsłabszy czynnik sukcesu, twoja najsłabsza umiejętność, określa
stopień, w jakim możesz wykorzystać pozostałe umiejętności. Możesz być świetny
w pięciu czy sześciu dziedzinach zsiedmiu, ale jeśli jesteś słaby w jednej, to cię
zatrzyma.
Pora na bardzo ważne pytanie. Jaka umiejętność, gdybyś ją doskonale posiadł
istosował, miałaby największy pozytywny wpływ na twoje życie? Jaka umiejętność
najsilniej zmieniłaby przyszłość? Zawsze znasz odpowiedź na to pytanie. A jeśli nie,
musisz przeprowadzić kilka analiz. Porozmawiać zszefem, współmałżonkiem, przyjaciółmi
lub innymi ludźmi. Musisz odrobić lekcje. Musisz jednak znaleźć tę jedną
umiejętność, a potem rozwinąć ją, niezależnie od tego, ile czasu ci to zajmie.
Jeden zmoich przyjaciół po zadaniu tego pytania doszedł do wniosku, że rozwijanie
działalności firmy będzie wymagało sprzedawania produktów wkrajach Ameryki
Łacińskiej. Ado tego musiał opanować język hiszpański. Wyznaczył więc sobie taki
cel. Realizacja go zajęła nie tydzień czy miesiąc, atrzy lata. Teraz bezbłędnie mówi
i pisze po hiszpańsku, a dochody firmy wzrosły o 50% dzięki otwarciu nowego
rynku.
Jakiej umiejętności potrzebujesz? Gdzie możesz ją opanować? Czy musisz
sam się jej nauczyć? Jeśli boli cię ząb, nie musisz przecież robić doktoratu ze stomatologii.
Czasami wystarczy skorzystać z pomocy kogoś, kto rozwija tę umiejętność
już od lat. Jednak umiejętności decydujące o twojej przyszłości to te, które musisz
mieć w sobie lub w swojej organizacji. Czy więc możesz je od kogoś pożyczyć?
Gdzie możesz szybko je opanować? Gdzie znaleźć eksperta, który cię nauczy?
W tych czasach inteligentne działanie polega na kupowaniu niezbędnych umiejętności,
aby zaoszczędzić czas. Nie musisz poświęcać całego życia na naukę. Ucz
się od ekspertów.
Czwarta kwestia związana z określaniem niezbędnej wiedzy i umiejętności, to
podstawowe kompetencje. Są to rzeczy, wktórych jesteś naprawdę dobry. To

przyczyny twojego obecnego sukcesu. Każda firma zbudowana jest na fundamencie
podstawowych kompetencji. Są one osią, wokół której obraca się przedsiębiorstwo.
To te rzeczy, za które rynek chętnie płaci.
Pytanie brzmi: „jakich podstawowych kompetencji będziesz potrzebował wprzyszłości?”
Za rok? Za pięć lat? Jaka będzie twoja następna praca? Jak rozwinie się
twoja kariera? Jak będzie wyglądał rynek za kilka lat? Jakich podstawowych kompetencji
będziesz potrzebował za trzy lub pięć lat? Mówi się, że ludzie, którzy nie
planują przyszłości, nie mogą jej mieć.
Piąty klucz do wyznaczania i realizacji celów to określenie ludzi, grup i organizacji,
których pomocy będziesz potrzebował w realizacji celów.
Wiemy, że nikt nie może dziś osiągnąć niczego wielkiego samodzielnie. Wiemy
też, że jeśli masz wielki cel, będziesz potrzebował pomocy wielu ludzi. Stosuj więc
prawo kompensacji, Mówi ono, że otrzymasz tyle, ile sam dasz. Jeśli chcesz pozyskać
współpracę innych ludzi, musisz się do nich dostroić. Wszyscy myślą o tym,
co będą ztego mieli. Jeśli prowadzisz działalność, zastanów się, co będą ztego mieli
klienci. Jeśli pracujesz w firmie – co będzie miał z tego szef. Co musisz dać, żeby
ludzie ci pomogli?
Inne prawo określające sukces to prawo usługi. Mówi ono, że nagroda będzie
zawsze zależeć od usług, które wyświadczysz. To tak jak z sianiem i zbieraniem.
Ludzie sukcesu to tacy, którzy najlepiej usługują innym ludziom. Jeśli chcesz poprawić
jakość swojego życia, popraw jakość usług.
Trzecie prawo odnoszące się do pozyskiwania pomocy innych to prawo nadkompensacji.
Mówi ono, że powinieneś zawsze robić więcej, niż ludzie oczekują.
Jest to bardzo skuteczne. Nikt nie osiągnie sukcesu robiąc mniej, niż się od niego
oczekuje. To samo dotyczy tych, którzy robią dokładnie tyle, ile się oczekuje. Sukces
osiągniesz tylko wtedy, jeżeli będziesz robił więcej, niż oczekuje szef, firma, klienci,
rodzina.
Zawsze rób więcej niż to, za co ci płacą. Tajemnica sukcesu polega na tym,
żeby zawsze szukać możliwości dania więcej, niż się dostaje. Człowiek, który osią-

gnął bardzo wiele, stał się prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej, powiedział, że
jego życie zmieniło się wchwili, gdy zrozumiał, że sukces będzie zależał dokładnie
od tego, co zrobisz ponad to, czego inni oczekują.
Zawsze rób dodatkowy krok. Rób więcej, niż ktoś się spodziewa. Zostań
dawcą. Dając coraz więcej z siebie, uruchamiasz wszystkie prawa natury – prawo
siania i zbierania, przyczyny i skutku, akcji i reakcji. Im więcej dajesz, tym więcej
dostaniesz – jest to prawo, a nie przypadek.
Szósty klucz do profesjonalnego realizowania celów to stworzenie szczegó-
łowego, pisemnego planu zawierającego rzeczy, które musisz zrobić, ludzi,
których będziesz potrzebować, umiejętności, które musisz rozwinąć, przeszkody
do pokonania, harmonogramy, terminy itd. Sporządź szczegółowy plan z liczbami
i datami. Wymień wszystkie etapy. Może ich być 10, 20, 30 lub 40, ale musisz
wymienić wszystkie.
Piękne jest to, że kiedy wypiszesz to wszystko na papierze ispojrzysz na to, pomyślisz:
„przecież mogę to zrobić”. To tak jak stopnie schodów. Możesz pokonywać
je jeden po drugim. Następnie musisz się zobowiązać przed sobą, że zrobisz te
wszystkie rzeczy. Wtedy na pewno dojdziesz do celu.
Po sporządzeniu listy uporządkuj ją pod względem czasu i priorytetów.
Co jest najważniejsze? Co jest najbardziej wartościowe? Co trzeba zrobić najpierw?
Co potem? Następnie określ harmonogram i ścieżki realizacji celów. Niektórzy
ludzie pytają, co zrobić, kiedy wyznaczy się cel i jego termin i nie dotrzyma się
tego terminu. Wtedy trzeba wyznaczyć nowy termin. Pamiętaj, że wstępny harmonogram
opiera się na teorii. Jeśli nie zdążysz, wyznacz nową datę. Ktoś mądry
powiedział, że nie istnieją nierealne cele, istnieją tylko nierealne terminy. Stwórz
więc harmonogram realizacji. Kiedy już spiszesz plan, regularnie go analizuj i aktualizuj.

Siódmy etap realizacji celów to podjęcie działania. Natychmiast zrób coś, co
przybliży cię do celu. Pamiętaj, że działanie to podstawa osiągnięć. Ludzie sukcesu
działają, pozostali odkładają na później. Im więcej działań podejmujesz, tym

więcej masz energii. Tym lepiej się czujesz. Więcej działań to więcej informacji
pozwalających działać lepiej. Rusz więc w kierunku celu. Codziennie rób coś, co
przybliża cię do niego.
Jeśli wyznaczanie, planowanie i osiąganie celów wyobrazisz sobie jako piramidę, jej
podstawą będą codziennie wykonywane zadania. Pośrodku znajdują się poszczególne
„kawałki”, czyli cele krótkoterminowe, a wierzchołkiem jest ostateczny cel.
A na koniec wzmocnij swoje plany i cele wytrwałością i determinacją.
Wytrwałość to samodyscyplina w działaniu. Samodyscyplina jest podstawową
cechą wdążeniu do sukcesu, a karmi się ona wytrwałością. Wraz zsamodyscypliną
rośnie poczucie własnej wartości, szacunku do siebie i dumy zsiebie. Kiedy jednak
braknie ci wytrwałości albo samodyscypliny, cierpi na tym też poczucie własnej
wartości, szacunku i dumy.

Opracowane na podstaiwe ksiązki Psychologia Osiągnięć, Briana Tracy.