Skupienie oznacza zdawanie sobie sprawy,
czego się chce. Akoncentracja to dyscyplina isiła woli do poruszania się wjednym
kierunku aż do końca.
W naszym świecie liczy się wiedza. Pracujesz umysłem, a nie rękami. Jesteś
oceniany i nagradzany za wyniki, a nie działania. Ludzie sukcesu, liderzy tacy jak
ty, to ci, którzy osiągają więcej niż inni. Poszukując kluczy do sukcesu lub porażki
można wyobrazić sobie wykres. Ma on zjednej strony sukces izadania produktywne,
az drugiej strony zadania nieproduktywne. Ludzie sukcesu robią więcej rzeczy
o wysokiej wartości. Pozostali skupiają się na wartości mniejszej.

Umiejętność koncentracji jest podstawową cechą skutecznego funkcjonowania.
Każde wielkie osiągnięcie poprzedzają długie okresy koncentracji. Wszystko wymaga
długiego czasu koncentracji – budowa biurowca, piramid, wychowywanie
dzieci, tworzenie firmy, uzyskanie stopnia naukowego.
Ważna jest umiejętność połączenia długoterminowej wizji z krótkoterminowym
skupieniem. Musisz mieć ogólną wizję tego, dokąd dążysz i jednocześnie
skupiać się na tym, co wtej chwili możesz zrobić, by przyczynić się do realizacji tej
wizji. Mówi się, że najskuteczniej działający człowiek to taki, który może myśleć
jednocześnie o dwóch rzeczach i nadal funkcjonować. Te dwie rzeczy to długoterminowe
skupienie na celach i krótkoterminowe skupienie na dzisiejszych
zadaniach.
Koncentracja wymaga samokontroli i panowania nad sobą. Wymaga samodyscypliny.
Wiemy jednak, że skoncentrowana praca na ważnych zadaniach daje niezwykłe
poczucie panowania. Czujesz się silny. Czujesz, że możesz zrobić wszystko, jeśli
potrafisz się na tym skoncentrować irobić rzeczy ważne. Skoncentrowany wysiłek
to podstawowe źródło poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. Im
bardziej się koncentrujesz i realizujesz, tym lepiej się czujesz. Im lepiej się czujesz,
tym więcej masz energii i skupienia. Im więcej robisz, tym bardziej ludzie cię szanują,
a przez to masz większe poczucie dumy z siebie.

Więcej o psycyhologii motywacji i sukcesu tutaj>>>