“Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.”

 

Erich Fromm

“Niedojrzała miłość mówi: ‘Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję’. Dojrzała miłość mówi: ‘Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham’.”

 

Haruki Murakami

„Chciałam się zakochać w kimś przystojniejszym, ale zakochałam się w tobie. Nic na to nie poradzę.”

 

Cersei (Gra o Tron)

„Miłość to trucizna. Jej smak jest słodki, ale zabije cię niezawodnie”

 

Paulo Coelho

„Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.”

 

Paulo Coelho

„[…] miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj.”

 

Paulo Coelho

„Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę?
Nie bojąc się ryzyka. Ryzyka porażki, odrzucenia, rozczarowań.
Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania Miłości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie.”

 

Paulo Coelho

„[…] miłość nie daje i nigdy nie dawała szczęścia. Wręcz przeciwnie, zawsze jest niepokojem, polem bitwy, ciągiem bezsennych nocy, podczas których zadajemy sobie mnóstwo pytań, dręczą nas wątpliwości. Na prawdziwą miłość składa się ekstaza i udręka.”

 

Wincenty Styś

„Miłość: spa­cer. Małżeństwo: for­sowny marsz.”

 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

„Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.”

 

Michaił Afanasjewicz Bułhakow

„Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości? A niechże wyrwą te­mu kłam­cy je­go plu­gawy język!”

 

Henryk Sienkiewicz

„Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.”

 

François Rene de Chateaubriand

„Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą.”

 

Thomas Merton

„Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność.”

 

Selma Lagerlöf

„Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w szczęściu.”

 

Zbigniew Trzaskowski

„Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej.”

 

Sigrid Undset

„Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.”

 

Marie von Ebner-Eschenbach

„W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym.”

 

Jiddu Krishnamurti

„W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory.”

 

Mahatma Gandhi

„Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.”

 

Theodor Fontane

„Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.”

 

Stanisław Jerzy Lec
„Człowiekowi potrzebni odbiorcy uczuć — inaczej serce pęka.”

 

Luís de Camões

„Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.”

 

Erich Fromm

„Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham.”

 

Stephenie Meyer

„Przez wszys­tkie te ty­siącle­cia ludziom nie udało się roz­gryźć za­gad­ki, jaką jest miłość. Na ile jest sprawą ciała, a na ile umysłu? Ile w niej przy­pad­ku, a ile przez­nacze­nia? Dlacze­go związki dos­ko­nałe się roz­pa­dają, a te po­zor­nie niemożli­wie trwają w naj­lep­sze? Ludzie nie zna­leźli od­po­wie­dzi na te py­tania i ja też ich nie znam. Miłość po pros­tu jest al­bo jej nie ma.”18