Jan Twardowski

„Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.”

 

Jan Twardowski

„Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość.”

 

Jonathan Carroll

„Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć.”

 

Antoine de Saint-Exupéry

„Jeżeli miłość two­ja nie ma żad­nych szans, po­winieneś za­mil­knąć, bo nie na­leży mie­szać miłości z niewol­nic­twem ser­ca. Miłość, która pro­si, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczu­ciem lokajskim.”

 

Małgorzata Hillar

„Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.”

 

Francois de la Rochefoucauld

“Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha.”

 

Erich Maria Remarque

“Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało”

 

François de La Rochefoucauld

“Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać.”

 

Stefan Kisielewski

“Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.”

 

Emily Jane Brontë

„Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego.”

 

Clive Staples Lewis

„Kochać, a potem utracić to, co kochaliśmy – to wpisane jest w nasza naturę. Jeśli nie potrafimy znieść utraty, pochłania nas zło.”

 

Carlos Ruiz Zafón

„Ktoś kiedyś powiedział, że w chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kochasz kogoś, przestałeś go już kochać na zawsze.”

 

Jan Twar­do­wski 
„Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.”

 

Fryderyk Nietzsche

„W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna.”

 

Hagiwara Sakutaro

„Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem.”

 

Wisława Szymborska

„Niech ludzie nie znający miłości szczęśli­wej twier­dzą, że nig­dzie nie ma miłości szczęśli­wej. Z tą wiarą lżej im, będzie żyć i umierać.”

 

Maria Dąbrowska

„Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.”

 

William Somerset Maugham

„Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity.”

 

Hugo Dionizy Steinhaus

„Nieszczęśliwie zakochany jest jak przedsiębiorca, który wciąż dopłaca do deficytowej imprezy, żeby nie stracić tego, co już zapłacił.”

 

Cyprian Kamil Norwid

„Piekło to ledwie niemożność miłości”