Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina leżąca na terenie aż trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Mylnie określa się tym mianem jedynie obszar Górnego Śląska, czyli województwo śląskie. Ta historyczna kraina dzieli się na dwie części: Górny i Dolny Śląsk, a jej stolicą jest Wrocław, choć w przypadku Górnego Śląska kojarzy się on raczej z zagłębiem i jednym z tamtejszych miast. Terytorialnie ta historyczna kraina rozciąga się w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz w początkowym fragmencie Wisły.


Górny Śląsk kojarzy sie przede wszystkim z górnictwem i kopalniami węgla kamiennego

Symbolika

Barwy i symbole Śląska wywodzą się od tradycji Piastów. Ich podstawowym symbolem był orzeł użyty po raz pierwszy w 1222 roku przez króla Kazimierza I opolskiego. Do dziś herb Wrocławia w dużym stopniu przypomina ten pierwotny piastowski. Początkowo był to czarny orzeł ze srebrnym pasem i krzyżem, na złotym tle. Przez lata ulegał on przekształceniom, dodano barwę niebieską, zmieniono kolor samego orła. Herby również dzielono umieszczając na nich kilka emblematów, liter czy symboli.

Podział administracyjny

Historycznie Śląsk dzieli się na Górny i Dolny, z tym, ze ta pierwsza nazwa funkcjonuje dopiero od XV wieku. Polska część krainy leży na terenach województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego, a częściowo na terenie województwa wielkopolskiego. Na terenie Czech leży z kolei Śląsk Czeski podzielony na Śląsk Opawski i Zaolzie, obejmujący część kraju morawsko-śląskiego i ołomunieckiego. W granicach Niemiec znajduje się tzw. Schlesische Oberlausitz czyli Śląskie Łużyce Górne. Na terenie dzisiejszych Łużyc wciąz istnieje wiele elementów mających w nazwie słowo „śląski”. Ponadto w konstytucji Saksonii znajduje się zapis dotyczący dolnośląskiej flagi i herbu. Görlitz jest uznawane za największe śląskie miasto w obecnych Niemczech.

Turystyka

Województwo śląskie to obecnie jako jeden z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce o nieskazitelnej przyrodzie, bujnym życiu kulturalnym i zróżnicowanym krajobrazie. W Częstochowie, w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, „bije serce narodu”. Sanktuarium z Cudownym Obrazem Czarnej Madonny odwiedza rocznie pięć milionów pielgrzymów z całego świata. Zaś atrakcyjnymi miejscami do uprawiania turystyki aktywnej zimą i latem są pasma górskie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na Śląsku można podziwiać zamek Książąt Pszczyńskich z zespołem pałacowo-parkowym w Pszczynie, średniowieczne ruiny zamków obronnych na „Szlaku Orlich Gniazd. Na Śląsku znajdują się również niepowtarzalne i unikatowe zabytki dawnej techniki. Warto zobaczyć podziemny spływ łodziami wzdłuż korytarzy Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, skansen „Królowa Luiza” w Zabrzu, Muzeum Piwowarstwa w Tychach. Na Dolnym Śląsku pierwsza budowla murowana to najprawdopodobniej świątynia zbudowana w miejscu katedry we Wrocławiu, a następnie kościół św. Mikołaja w Cieszynie z połowy XI wieku. Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się Kościół Pokoju w Świdnicy, zbudowany w połowie XVII wieku. W XX wieku w miastach Śląska powstało wiele budynków modernistycznych i ekspresjonistycznych, szczególnie we Wrocławiu (np. Hala Stulecia, WUWA, czy Dom Handlowy Petersdorf).

Stroje śląskie

Stroje ludowe znane są na Śląsku od wieków. Kolorystyka jest różnorodna, ukazując całe piękno strojów. Typowy strój ludowy składa się z długiej spódnicy zdobionej niebieskimi ornamentami, zdobionego fartucha oraz wieńca z kwiatów dla dziewcząt i kobiet. Mężczyźni również mają swoje tradycyjne stroje, które wyróżniają się charakterystycznym okryciem z szerokimi rękawami oraz szerokimi spodniami. Damski strój zawiera także wiele ozdób, szczególnie dużych kolorowych korali, a także chusty zakładane na głowę. Spodnie są tylko przeznaczone dla mężczyzn, kobiety zakładają długie szerokie spódnice. Dominujące kolory strojów ludowych to biel, czerwień, elementy niebieskiego oraz czarny u mężczyzn. Na każdą okazję jest przeznaczony inny strój. Nawet na wesele pary młodej są szyte specjalne stroje ludowe. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Tradycje śląskie

Jedną z tradycji śląskich jest spędzanie czasu wolnego z rodziną. Śląsk to region bardzo przywiązany do tradycji rodzinnych i dlatego jest dla nich ważne, by kontynuować tradycję rodzinnych obiadów. Podczas wolnych chwil Ślązacy grają w karty. Najpopularniejsze w ich regionie jest skat oraz tysiąc. Najczęściej grają podczas słynnych biesiad piwnych, które bardzo często się tam odbywają. Kultywowaną tradycją śląską i bardzo znaną jest hodowanie gołębi. Odbywają się nawet targi najpiękniejszych ptaków tego gatunku. Śląsk jest znanym regionem, jeśli chodzi o tradycje rozrywkowe. Najwięcej zespołów ludowych wywodzi się z obszarów śląskich. Na co dzień odbywają się pokazy oraz występy najpopularniejszych śląskich zespołów, gdzie uczestniczy przebierają się w wykwintne stroje. To, co odróżnia Ślązaków od innych ugrupowań Polski to to, że na Śląsku bardziej hucznie obchodzi się urodziny niż imieniny, jest tak przyjęte od wielu lat. Słynną tradycją jest barbórkowe święto obchodzone co roku tego samego dnia na cześć patronki górników – Barbary. Śląsk ma także swoje tańce ludowe, do których zalicza się Trojak, Mietlorz, Drybek, Waloszek, Stara Baba, Koziorajka, Gąsior, Miotlarz i Schneller Schlesischer Volkstanz.. Pieśni i tańce są ważnym składnikiem śląskich zabaw.

Ludność

Ludność śląska to Polacy pochodzenia niemieckiego lub czeskiego, jak również mniejszość zagraniczna przybyła z ziemi niemieckiej, słowackiej oraz czeskiej. W Polsce nie jest uznawana prawnie, jedynie w regionie śląskim uważają siebie za osobny rodzaj ludności. Natomiast za granicą są traktowani jak osobna grupa etniczna. Na Śląsku mieszka około 10 tysięcy osób i jest to jeden z najbardziej licznych regionów w Polsce. Zaludnienie wynika również z położenia wielu dużych miast obok siebie zwanych zagłębiem śląskim. Śląsk ma w swoim regionie ich najwięcej. Ponadto wysokie zaludnienie wynika z istniejącego wysoko rozwiniętego przemysłu wydobywczego. Wiele osób osiedliło się na tych terenach po II wojnie światowej i mieszkają tam do dziś. Pomieszane narody spotkały się ze sobą i połączyły, dzięki czemu stworzyli słynna gwarę śląską kultywowaną do dzisiaj. Ludność śląska uważa siebie za odrębną grupę społeczna, natomiast jest największa grupą narodowościową w Polsce.