Podświadomość przyjmuje wszystko, co jej zasugerujemy, nie analizuje, nie rozważa, nie kieruje się logiką. To inteligencja, która nadzoruje labirynt wszystkich czynności biochemicznych. Ucząc się, nabieramy nawyków w wykonywanej czynności.
Osiągając mistrzostwo w danej dziedzinie (bez względu na to, czy jest to nauka języka, nauka chodzenia, umiejętność prowadzenia samochodu czy gry na instrumencie muzycznym), osiągamy poziom zwany w NLP kompetencją nieświadomą — stan, w którym potrafimy wykonywać określone czynności z łatwością, niemalże bez zastanowienia, naturalnie, automatycznie.

Regularnie wybierając określone myśli, odtwarzając te same obrazy, stany emocjonalne i scenariusze czynimy myślenie nawykiem, a ten z czasem zmienia się w przekonanie
i determinuje określone, utarte reakcje i zachowania — stany fizyczne.
Podświadomość nie ma ograniczeń wszystko jako realne i możliwe, kieruje się intuicja, działa twórczo i kreatywnie, kreuje obrazy, działa poprzez wyobraźnię. Steruje wewnętrznymi procesami ciała, w tym odczuciami i reakcjami fizjologicznymi.
Jeśli bezustannie przetwarzamy w umyśle te same obrazy, przeżywamy na nowo związane z przeszłymi wydarzeniami stany emocjonalne, to to, co lokujemy w przyszłości, jest dla umysłu podświadomego abstrakcyjne i niepojęte. Ciągłe rozpamiętywanie przeszłych zdarzeń sprawia, ze podświadomość przyjmuje je za aktualne.

Pracując nad własnym przeprogramowaniem odnośmy się do afirmacji, wizualizacji umieszczonych w czasie teraźniejszym. Podświadomość nie zna ograniczeń, Ograniczenia istnieją wyłącznie w świadomości i w świecie materii. Intuicja jest językiem podświadomości, wymykającym się racjonalnemu wytłumaczeniu. Często kwestionujemy to,
czego nie możemy zrozumieć do końca, zbadać, usystematyzować.
Mimo to — każdy człowiek i zwierzę są obdarzeni zmysłem intuicji. Jest ona instynktem pierwotnym ostrzegającym przed zagrożeniem, a podświadome informacje
przekazywane głosem intuicji mają za zadanie chronić nas, zapewniać bezpieczeństwo, podsuwać skuteczne, proste rozwiązania i umożliwiać optymalne funkcjonowanie.
Otwarcie na nią, słuchanie jej podszeptów, pojawiających się w formie przeczuć, snów, olśnień i znaków wyłapywanych w świecie zewnętrznym zawsze działa z korzyścią dla
nas i naszego dobra. Powiela schematy nabyte i utrwalone w przeszłości
na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Dla podświadomości zawsze istnieje tylko „teraz”. „Teraz”, które trwało w przeszłości, jest dla niej tym samym „teraz” trwającym w teraźniejszości i będzie tym samym „teraz” w przyszłości.

Wybierz sobie cel, niech najważniejsze będą spokój, zdrowie, równowaga, dostatek i powodzenie. Los obdarzy Cię wszystkim, co najlepsze, wystarczy odpowiedni sposób myślenia, który nada życiu kierunek i sens.