Abecadła uczyć się – podstępny przyjaciel 1, 90

Admirała widzieć – utrata majątku przez oszustwo 89

Adresy przeglądać – zatrudnienie mozolne / Wyszukiwać czyiś adres – strata czasu 2, 24, 30

Adwokat, do czynienia mieć z nim – kłopot / mówić z nim – strata czasu / słuchać go – złe interesy 3, 15, 69

Adwokatem być – dorobić się lekkim sposobem majątku 1, 45, 90

Afisze roznosić – zniewaga / czytać je – bez korzyści praca 18, 31

Afisze drukować – dużo pracy, mało zarobku 13,  81

Akademię odwiedzać – umiejętności swoje wzbogacić 5, 13, 72

Aksamitne suknie mieć na sobie – niedalekie ubóstwo 6, 53

Aktor – natarczywość wierzycieli 1

Aktorkę widzieć na scenie – być oszukanym / mówić z nią – próżność / być zakochanym w niej – nieszczęście 40

Akt notarialny zeznawać – nieszczęście 1, 9, 66

Akta przeglądać – sprawa sądowa 39

Akuszerkę widzieć – objaśnienie tajemnicy 11, 15, 90

Akcyza – wiele wydatków 50, 74

Altana – obfitość, przybycie krewnego 5, 44, 60

Aloes kwitnący widzieć – długie życie 15, 26, 38

Amazonkę widzieć – potrzeba poprawy sumienia / na niej stać- powaga i honor 5, 12, 40

Anglika widzieć – strzeż się fałszywych przyjaciół 33

Anioła widzieć – choremu śmierć, zdrowemu radość

Aniołem być – uciecha, szczęście 39, 57

Apetyt – odjazd krewnych w dalekie kraje 36

Apteka być w niej – słabość 12, 18

Aptekarza widzieć – radość 4

Aptekarzem być – odziedziczyć spadek 2

Arbuza jeść – przeniewierzenie się żony lub kochanki 10, 20, 40

Armaty widzieć – niebezpieczeństwo / strzelać z nich – tryumf nad nieprzyjaciółmi 19, 26, 48

Artysta – wiele uciech 51, 73, 85

Asa trzymać w ręku – przemijająca wesołość 11

Asekurować dom lub rzeczy – bliskie niebezpieczeństwo 18,25

Areszt – minione niebezpieczeństwo 79, 83

Atak przypuszczać – narodzenie potomka 27, 45

Atak odpierać – złośliwy przyjaciel 54, 72

Atrament widzieć – nowina / wylać go – spierać się / pisać nim – założyć nowy interes 7 ,10

Awans otrzymać – wplątanie w sprawę kryminalną 44, 74

Awanturę zrobić – nieunikniona zwada w domu 11, 21