Dawno, już bardzo dawno, może z 1000 lat temu, trzech braci, Lech, Czech i Rus, rozeszło się w 3 strony świata, aby założyć sobie nowe państwa.

Lech udał się na północ. Szedł długo przez wielkie nieprzebyte puszcze, które ukrywały wówczas naszą ziemię, przedzierał się przez gąszcze, przebywał moczary, kierując się jedynie słońcem lub biegiem wód,  aż wyszedł na równinę nad brzegami Warty. Zachwycony pięknością kraju, żyznością ziemi, obfitością ryb i zwierzyny, postanowił się tu zatrzymać i gród sobie zbudować.
Kiedy w puszczy z rozkazu Lecha ścinano drzewa na budowę grodu, znaleziono całe gniazdo białych orłów. Lech wziął to za dobrą wróżbę i białego orła obrał sobie za znak wojenny, a gród, który zbudowano, nazwał Gnieznem.

 

 

Wyd Zielona Sowa, Legendy polskie.