Echo słyszeć – głuchota 59 60 70

Egzamin zdawać – niedostatek 24 47

Egzekucję widzieć – bliskie zmartwienie 3  24 64

Egzorcyzmować – zwalczenie nieprzyjaciół 19

Elastyczna guma – choroba 71

Elegant – głupstwo popełnić 10

Elektryzować się – zdrowie 16 71

Elementarz widzieć – troski 81

Ewangelię czytać – spokojne sumienie  3 33 90