Delegalizacja Islamu w Unii Europejskiej już dawno powinna mieć miejsce. Jest on nadal agresywny (wobec odchodzących od wiary i kobiet oraz dosłowny – czego dowodem jest choćby negowanie ewolucji przez jego duchownych).

Brak odpowiednio odważnego polityka wysokiej rangi który ruszy ten temat wynika tylko z obawy o własne życie takiego polityka.

Jordania przyjmuje wszystkich uchodźców z Syrii, a Polska zorganizowała tam misję medyczną – ginekologiczną.
Problemem jest fatalna mentalność tamtejszych ludzi (uwarunkowana najpewniej religijnie jako, że Islam nie jest tam niestety jeszcze zdelegalizowany) którzy zmuszają już bardzo młode dziewczyny do małżeństwa i nie stosowania unikania ciąży co owocuje ogromną liczbą porodów w życiu jednej kobiety oraz odbiera im dzieciństwo i możliwość lepszej edukacji.

Według prawa islamskiego, gwałt na muzułmance jest nielegalny, jednak nie obejmuje to nie-muzułmanki, jeśli została ona schwytana w bitwie lub zakupiona jako niewolnica.

Zostało to zapoczątkowane już za czasów proroka. Po dokonaniu militarnego podboju, Mahomet rozdawał kobiety podbitych plemion jako łup wojenny swoim towarzyszom w bitwie.

Przynajmniej w jednym wypadku nakazał gwałty na oczach ich własnych mężów. Kobiety te zostawały nałożnicami oprawców ich mężów, ojców i braci. Istnieją cztery wersety koraniczne, gdzie posiadacz niewolnic ma do nich pełen dostęp, natomiast nie ma zakazu gwałtu na nich.

Można argumentować, że ma to odzwierciedlenie nawet w czasach dzisiejszych, zwłaszcza w obliczu wzrostu odnotowanych gwałtów w Szwecji dokonanych w 70-80% przez muzułmańskich emigrantów. Jeśli ci muzułmanie widzą swój przyjazd na Zachód jako podbój, wówczas zachodnie kobiety pełnią w ich oczach rolę ‚łupu wojennego’

(Bukhari 72:715) Kobieta podeszła do Proroka błagając, żeby ten nakazał jej mężowi przestać ją bić. Jej skóra była pokryta sińcami, była bardziej zielona niż szata, którą miała na sobie. Mahomet nie potępił jej meża, ale nakazał jej powrót do niego i poddanie się jego seksualnej chuci.’

A poza tym w przypadku gwałtu w kraju muzułmańskim, kobieta potrzebuje czterech świadków, by udowodnić własną niewinność. Skoro gwałty na ogół nie odbywają się w obecności czterech świadków, udowodnienie zbrodni jest niemożliwe. Ponadto, jeśli mężczyzna uważa, że stało się to za jej zgodą, kobieta ma małe szanse, żeby odeprzeć taki zarzut.

Tak więc to na kobiecie spoczywa odpowiedzialność za seksualne napaści, które jej się przytrafiają i to ona ma obowiązek robić wszystko, by tego uniknąć. Od mężczyzn nie wymaga się samokontroli czy poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny. Poniższy fragment to fatwa wydana na jednej z islamskich stron (Islamweb.net), odnośnie gwałtu ojca na córce. Jako, że gwałt na oczach czterech świadków jest wysoce nieprawdopodobny, prawo szariatu najczęściej puszcza gwałciciela wolno.

Nie istnieje też coś takiego jak gwałt w małżeństwie, nawet jeśli mąż może pobić żonę, żeby mu się przyporządkowała. Kolejna fatwa przypomina kobiecie, że ‚nie ma prawa opierać się mężowi, tylko odpowiadać na jego żądanie za każdym razem’. Podparte jest to wersetem koranicznym:
(2:223)Wasze żony są dla was polem do zaorania, korzystajcie więc z nich, kiedy tylko chcecie i jak chcecie.

fakty.inte(*)ozbite-wojna-zycie,nId,2475978