Druk PIT bywa zmorą podatnika, ale zdarza się też, że drobne druki fiskusa mogą kryć w sobie tajemnice prowadzące do pozytywnego zaskoczenia. Rzadko zdarza się, żeby Skarb Państwa oddawał pieniądze podatnikowi, ale jednak czasem tak się dzieje. Warto sprawdzić, czy nie będzie tak właśnie w naszym przypadku!

Druk rocznego rozliczenia podatku (PIT) umożliwia zadeklarowanie jego nadpłaty. Dzieje się tak w przypadku gdy:

– pobrano od nas podatki, które nie należały się Skarbowi Państwa (zmieniła się podstawa opodatkowania lub czynność prawna, która go powodowała okazała się nie ważna), – korzystamy z ulg podatkowych np. z tytułu niepełnosprawności, na dzieci lub ulgi z tytułu darowizn na cele społeczne, – pobrano wyższe niż należne zaliczki (w przypadku firm).

Jak dostanę zwrot podatku?

Fiskus zwraca należne nam pieniądze niezawodnie, ale trafią na nasze konto bankowe tylko jeżeli w odpowiednich formularzach podaliśmy jego numer. W innym wypadku otrzymamy gotówkę w kwocie pomniejszonej o koszt przekazu pocztowego, którego wysokość zależy od przesyłanej kwoty. Warto więc zadbać o podanie numeru konta w odpowiednich rubrykach! (NIP 7, ZAP-3, CEIDG-1). Jednak jak w każdej sytuacji w którą zaangażowane są duże instytucje, istnieją pewne “haczyki”.

Nie otrzymamy zwrotu pieniędzy jeśli: – nie zapłaciliśmy mandatu lub innej płatności na rzecz skarbu państwa, – wysokość nadpłaty nie przekroczy 8,70 zł (wtedy ta kwota zostanie dopisana do należności podatkowych w kolejnym roku rozliczeniowym), – nadpłata będzie niższa niż dwukrotność kosztu upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli 23,20 zł), wtedy musimy po pieniądze pofatygować się wprost do kasy sami.

Warto pamiętać, że każda pomyłka z naszej strony (płatność podatku mniejsza niż należna) musi zostać uregulowana

Jeżeli fiskus zarejestruje niedopłatę, najpierw wykorzysta nasze nadwyżki z wcześniejszych lat. Jeśli spotka spotka nas ta miła sytuacja, w której to fiskus jest nam winien jakąś sumę pieniędzy będziemy na nie czekać do 90 dni – tyle właśnie wynosi ustawowy czas na uregulowanie przez Skarb Państwa takiej należności.

Termin ten liczy się od chwili przyjęcia przez urząd naszego zeznania podatkowego lub od momentu złożenia korekty. Gdy przytrafi się nam jakaś pomyłka, która będzie jej wymagać. Co ciekawe, pierwsi w kolejce będą Ci, którzy swoje zeznanie złożyli drogą elektroniczną. Warto więc iść z duchem czasu i skorzystać z dobrodziejstwa internetu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://genialne.pl/zwrot-podatu/